LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)

COTEMSA, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, com també informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines en són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, de manera que es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions que es disposen aquí, com també de qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

COTEMSA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al web, sense que hi hagi obligació de preavisar o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la publicació al lloc web de COTEMSA.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del domini: https://www.cotemsa.es/ Nom comercial: COTEMSA Denominació social: COTEMSA NIF: B-85698090

Domicili social: C/ Poeta Joan Maragall, 23. Madrid 28020 Telèfon: (+34) 917 014 048

Correu electrònic: cotemsa@cotemsa.es

Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 26683, foli 143, full M-480894, inscripció 1ª

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitador la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, el text o els gràfics, són propietat de COTEMSA o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben protegits degudament per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, com també inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual es destini, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereix, en tot cas, l’autorització escrita prèvia per part de COTEMSA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, el text o els gràfics aliens a COTEMSA i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius, de manera que ells mateixos són responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte d’aquests. COTEMSA autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de https://www.cotemsa.es/.

COTEMSA reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial, de manera que la seva sola menció o aparició al lloc web no implica l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part de COTEMSA.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, com també sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho pot fer a través del correu electrònic cotemsa@cotemsa.es.

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

COTEMSA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot fer servir galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen quan acaba la sessió de l’usuari. En cap cas aquestes galetes no proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no es fan servir per recollir-ne.

Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, i permeti, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-s’hi en cada visita. També es poden fer servir per mesurar l’audiència, els paràmetres de trànsit, per controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc.; en aquest cas, les galetes són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·la galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador per ser alertat de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Sisplau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar-ne la informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que COTEMSA no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, ha de procedir a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al lloc web esmentat i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

COTEMSA no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web de COTEMSA. No obstant això, i en compliment del que es disposa als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si és el cas, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. Malgrat això, COTEMSA no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor inscrit degudament que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, és d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, de manera que són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals més propers a MADRID.