Disposi de tota la informació per avaluar i certificar el nivell de compliment de les empreses subcontractades

Què és el que s’ha fet? Com s’ha fet? Amb quin nivell de satisfacció? Conegui de primera mà els recursos aportats per les empreses adjudicatàries, els objectius aconseguits, el nivell d’eficàcia assolit i el grau de satisfacció final.

Eines de control

Tamtam

TAMTAM

Sistema de control presencial i de compliment d’hores

TamTam és el primer sistema de control presencial i de compliment horari d’implantació immediata que duu a terme un control àgil, sòlid i complet sense necessitat de fer cap tipus d’inversió.

central de incidencias

Central d’incidències i/o peticions

Per a la gestió d’incidències que es produeixin en qualsevol dels serveis generals contractats. Es notifiquen automàticament als supervisors de les empreses adjudicatàries perquè es resolguin. S’obtenen temps mitjans de resolució, amb estadístiques de tot tipus que en permeten una gestió òptima.

medidas de satisfaccion

Mesures de satisfacció

Automatització de l’enviament de formularis ben estructurats i enquestes als usuaris perquè facilitin la seva opinió en relació amb els serveis generals. Es notifiquen automàticament als usuaris perquè les responguin fàcilment, i totes les respostes es tracten de manera àgil i eficient.

control de calidad

Sistemes informàtics de control de qualitat

Per gestionar la informació relativa als controls de qualitat i el grau de satisfacció (controls sistemàtics i rutinaris, a través d’inspeccions).

GMAO´s

GMAO´s (ROSMIMAN; GIM; PRISMA; MAXIMO; FAMA)

Sistemes de gestió del manteniment d’instal·lacions assistit per ordinador (GMAO) per a la correcta gestió del manteniment, sigui preventiu, correctiu o normatiu, de les instal·lacions. Oberts a interfícies amb aplicacions potents i fiables en el mercat.

COTEMSA l’ajuda a trobar la millor solució per:

  • Gestionar l’inventari d’instal·lacions, espais, edificis i patrimoni en general.
  • Planificar i també controlar en línia totes les tasques de manteniment normatiu i preventiu, correctiu, conductiu i altres feines per fer.
  • Gestionar tota la informació pròpia d’un servei de manteniment (inspeccions tècniques obligatòries, atenció d’incidències i avaries, etc.).

En molts contractes convencionals, la majoria de les aplicacions GMAO utilitzades es troben en possessió de les empreses proveïdores i adjudicatàries del servei de manteniment d’instal·lacions.

Així mateix, amb massa freqüència, un responsable de l’Administració ha de demanar directament a l’empresa proveïdora que li ofereixi informació (uns inventaris, una relació i l’estat actualitzat del compliment d’ordres de treball preventives i correctives, quines gammes de manteniment normatiu i correctiu s’estan aplicant, històrics d’actuacions sobre un equip o un sistema determinats, etc.), i lamentablement aquesta informació moltes vegades arriba tard i malament (i, a més, en paper), fet que dificulta dur-ne a terme una gestió òptima.

Avantatges de les aplicacions GMAO aportades per COTEMSA

Des de COTEMSA aportem unes avançades i contrastades aplicacions GMAO accessibles des de qualsevol lloc i a qualsevol hora (sense cap cost d’inversió inicial), a través de la modalitat SaaS, i que no es troben en possessió de l’empresa proveïdora del manteniment d’instal·lacions, sinó a disponibilitat de l’Administració.

Mitjançant les nostres aplicacions, vostè pot gestionar diversos lots i empreses adjudicatàries amb un sistema i un procediment idèntics. En cas que no es renovi un contracte de manteniment a la seva finalització, podrà continuar disposant de les mateixes dades i informació per gestionar-les sense solució de continuïtat amb la nova empresa contractada.

Aplicacions GMAO: transparència, disponibilitat i seguretat

Les dades no es poden vulnerar perquè hi ha un històric de canvis que identifica qualsevol modificació que s’hi faci.

Les empreses proveïdores de serveis passen a ser generadores i retroalimentadores de la informació necessària (actualització d’inventaris, tancament d’OT, replanificació de preventius, etc.), però la consulta i les possibilitats de gestió són idèntiques entre totes dues parts (Administració i empresa proveïdora del manteniment).

COTEMSA facilita aplicacions GMAO i procediments que tendeixen cap a una total transparència, immediatesa i disponibilitat de tota la informació, i que en combinació amb altres aplicacions i models tradicionals de control que els podem mostrar, permeten al gestor o responsable de l’Administració controlar a temps real el nivell de compliment i execució real de cadascuna de les actuacions en cada instal·lació (tant de les OT normatives i preventives com de les OT correctives, OT conductives i també modificacions o millores d’instal·lacions concretes).