Sistema de control presencial i de compliment d’hores

TamTam és l’última tecnologia existent en el mercat aplicada al control presencial i de compliment d’hores.

TamTam

L’eficiència a través de la senzillesa

TamTam és el primer sistema de control presencial i de compliment horari d’implantació immediata que duu a terme un control àgil, sòlid i complet sense necessitat de fer inversions en equipament o software.

 • Eficiència: TamTam detecta eficientment i sense donar lloc a errors l’incompliment de serveis, de manera que permet seguir múltiples professionals des del primer minut i disposar de totes les dades en temps real a través d’Internet.
 • Optimització: TamTam li permetrà estalviar des del primer moment pels serveis incomplerts i optimitzar immediatament els serveis monitoritzats.
 • Immediatesa: TamTam és un sistema que, a diferència d’altres sistemes de control presencial i horari, no requereix instal·lar equips especials, ja que es comercialitza com a Software as a Service. Això suposa implantar el sistema immediatament en qualsevol edifici o instal·lació on hi hagi personal que vulgui monitoritzar.
 • Independència: TamTam és totalment independent i fiable. Vostè no cal que s’amoïni de la vulnerabilitat del sistema, i pot estar tranquil sobre l’objectivitat de les dades que ofereix.

Tan senzill com fer una simple trucada telefònica

i més segur que les solucions de control horari tradicionals

Per què triar TamTam?

coste 0

Cost de la inversió = 0

TamTam es comercialitza com a Software as a Service (SaaS), per tant no requereix que faci inversions costoses en la instal·lació d’equips especials (lectors, mòdems, targetes…), ni en llicències de software.

paga por lo que necesita

Només paga per la informació que necessita

El cost és mínim i vostè paga en funció de les hores de control de compliment que vulgui monitorar. La quantitat d’operaris, la dispersió del servei inspeccionat o el nombre de centres on es faci no és cap problema. No hi ha quota fixa, ni compromisos de permanència de cap tipus.

mantenimiento

Oblidi’s de serveis de manteniment i assegurances

Com que l’aplicació no requereix equips especials, no ha d’afrontar nous costos cada vegada que s’introdueix una nova millora en el sistema, ni costos de serveis de manteniment o assegurances.

monitorizacion

Monitoratge de múltiples professionals en diferents zones geogràfiques

TamTam controla serveis duts a terme per plantilles que operen en edificis distribuïts sobre zones geogràfiques d’àmplia dispersió, en què cal fer una inversió en equips.

ahorro

Estalvi des del primer dia

Des del primer minut coneixerà el grau de compliment dels serveis per part dels seus proveïdors i li’n permetrà la gestió optimitzada.

transparencia

Transparència

TamTam és un sistema d’informació totalment transparent, que brinda un espai neutral a Internet, on la informació, a temps real, pot ser consultada, si es vol, tant pels proveïdors com pels contractants de serveis.

Com funciona TamTam?

TamTam controla la presència i l’horari dels equips de treball mitjançant dues trucades telefòniques, una quan es comença el servei i l’altra quan s’acaba, fetes des del lloc on es duu a terme la prestació. Totes les trucades es fan a una centraleta IP, per la qual cosa el trànsit telefònic i de dades que es genera no té cost.

El sistema recull les dades, que ofereix a temps real a través d’Internet, i es poden consultar des d’un ordinador o un dispositiu mòbil en qualsevol lloc, tantes vegades com calgui i sempre que es vulgui.

Si detecta cap incidència (absentismes sense cobertura o altres), TamTam genera alertes immediates que arriben a través d’un correu electrònic o SMS als responsables/supervisors del servei, fet que permet una ràpida reacció per resoldre contratemps, com per exemple descoberts del lloc de treball.

ordenador con tamtam
telefono con tamtam

TamTam va més enllà del simple control horari

Tota la informació que li cal, a mida,
en temps real i amb accés web universal

Una sola pantalla per veure l’evolució del compliment del servei o una anàlisi del compliment per cada lloc de treball.

En un sol cop d’ull accedeix a l’estat dels torns de treball planificats, el manteniment d’empleats i el manteniment de centres, un planificador complet, control de la facturació en un període concret, anàlisis estadístiques avançades d’evolució, compliment, puntualitat i fins i tot nivell de substitució.

Àmplia explotació de dades:

 • Seguiment per operari.
 • Per torn horari.
 • Per tipologia de servei.
 • Per període temporal.
 • Comparativa de resultats obtinguts amb la planificació prèvia.
 • I crea tot tipus de consultes detallades o resumides a la mida de les seves necessitats.

En evolució constant:

Serveis d’un alt valor afegit

TamTam és un sistema en ple funcionament que utilitza l’experiència del treball real per evolucionar i posar a la seva disposició noves funcionalitats que millorin el control presencial i el compliment d’hores.

El perfeccionament de TamTam és constant, i això ens permet oferir serveis opcionals d’alt valor afegit:

 • Control biomètric per reconeixement de veu.
 • Posicionament geogràfic.
 • Gravació d’informació de veu.
 • Personalització de missatges de veu.
 • Central d’incidències.
 • Mòdul de generació d’enquestes automatitzades.
 • Quadre de comandament integral.

Sistema contrastat per importants

administracions públiques i entitats privades

Com a entitat contractant de serveis (neteja, manteniment, vigilància o altres) pot exigir la inclusió de TamTam com a servei de control presencial i de compliments d’hores als seus propis plecs de condicions tècniques o contractes, de manera que, amb això, s’assegura una eina fonamental per controlar el grau d’execució i compliment dels serveis contractats.

És per això que ens pot demanar sense cap compromís diversos exemples de clàusules que permeten recollir aquesta necessitat de disponibilitat i utilitat d’informació. També li podem adjuntar diferents exemples de plecs públics on es recullen aquest tipus de necessitats.

TamTam per a les aules matinals i les activitats extraescolars

aulas matinales y extraescolares

Les aules matinals obren de 7.30 a 9.30 hores (moment en què comença l’activitat escolar), de dilluns a divendres, i ofereixen diferents activitats als estudiants fins que s’inicia l’horari lectiu.

Les activitats extraescolars tenen lloc en horari de tarda, i abasten aspectes com ara la lectura, l’esport, la música, la informàtica, els idiomes, la dansa o el teatre, entre altres activitats lúdiques i formatives.

A causa de la importància que tenen aquests serveis, que es poden considerar com a moments i espais educatius, es fa imprescindible disposar d’una eina de control fiable sobre l’adequada assistència del personal que els presta en tots els centres.

TamTam és l’eina més eficaç i fiable, i la que té la implantació més senzilla del mercat per controlar i garantir l’assistència i la prestació de serveis complementaris com ara les aules matinals i les activitats extraescolars.

Facilita informació immediata i molt útil tant a les mateixes empreses adjudicatàries que presten els serveis esmentats com als mateixos centres escolars i a l’Agència Pública Andalusa d’Educació i Formació que contracten aquests serveis.

TamTam té un cost mínim (cost de control per cada servei complet d’aula matinal de tan sols 9 cèntims). No hi ha quota fixa, ni compromisos de cap tipus, i al final de cada mes es factura a les empreses adjudicatàries només pels serveis fets.