Reglament general de protecció de dades

1. DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT

COTEMSA es compromet clarament amb el compliment de la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades.

COTEMSA posa a disposició dels usuaris la política de privadesa de l’entitat i informa els usuaris respecte dels aspectes següents:

– S’informa que COTEMSA és responsable del tractament, amb un fitxer registrat degudament en el Registre General de Protecció de Dades, en el qual s’inclouen les dades personals que vostè ens faciliti, i que són sotmeses als controls i les normes establerts en el Reglament de mesures de seguretat. L’adreça del responsable del fitxer és C/ Poeta Maragall, 23. Madrid 28020.

– La finalitat per a la qual es recullen les dades és la de cada cas concret, però sempre té com a objecte gestionar el servei prestat per COTEMSA al client dins del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions i recomanacions i per confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

 

2. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ (ARCO) I REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

En virtut de les lleis esmentades abans, l’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, a través d’un correu electrònic a cotemsa@cotemsa.es,  o enviant una carta a l’adreça postal següent: C/ Poeta Maragall, 23. Madrid 28020.

L’usuari es pot donar de baixa en qualsevol moment de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats, responent qualsevol correu electrònic remès per COTEMSA i indicant a l’assumpte “Donar de baixa”.

 

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part del prestador; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a COTEMSA són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Les dades facilitades pels usuaris es poden tractar per dur a terme alguna de les finalitats següents:

· Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les ha de fer COTEMSA i han d’estar relacionades amb els seus productes i serveis, o els seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no poden tenir accés a les dades personals.

· Fer estudis estadístics.

· Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

· Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

COTEMSA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no es poden cedir en cap cas a tercers, i que sempre que faci algun tipus de cessió de dades personals es demana prèviament el consentiment exprés informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades demanades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

4. MESURES DE SEGURETAT

Conforme a la normativa vigent, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats i no automatitzats amb dades de caràcter personal, COTEMSA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, la confidencialitat i la privadesa d’aquestes, com també evitar-ne la pèrdua, l’alteració o l’accés per part de tercers no autoritzats.