Més enllà del simple control horari

COTEMSA posa a la seva disposició els sistemes d’informació més avançats per al control de la prestació de serveis generals a les administracions públiques i grans entitats privades.

Objectivitat, transparència i precisió

Gràcies a COTEMSA, vostè pot controlar i mesurar amb objectivitat i precisió el grau exacte de compliment dels seus contractes de serveis generals.

Garanteixi una gestió òptima en els seus contractes de serveis generals

Amb informació de qualitat, personalitzada i clau en la presa de decisions que impliquin un estalvi de costos.

COTEMSA

Control tècnic per a la millora del servei a les administracions

Aportem i facilitem sistemes d’informació avançats per als responsables de les administracions públiques i de grans entitats privades amb la finalitat de dur a terme un control adequat sobre quin és el nivell de compliment i execució de les diverses subcontractacions que presten els serveis generals (neteja d’edificis, manteniment d’instal·lacions, vigilància, jardineria, aules matinals, activitats extraescolars, etc.).

Els nostres sistemes d’informació

decisiones

Decisions amb objectivitat

Oferim totes les dades, mètriques i indicadors que ajuden el gestor o el responsable d’una Administració pública o entitat privada a prendre decisions amb una objectivitat total.

transparencia

Transparència i integritat

Les dades registrades són invulnerables i inalterables. Són garantia d’integritat i objectivitat, ja que no estan en propietat, ni són modificables per cap de les parts.

gestion presupuestaria

Gestió pressupostària òptima

Li permet fer un perfecte seguiment, supervisió i optimització dels seus contractes, i així presentar els informes amb dades transparents, objectives i precises davant d’entitats superiors i de tercers.

control de edificios

Control de múltiples edificis

Permet gestionar múltiples conjunts d’edificis dispersos geogràficament i controlar de manera optimitzada els serveis generals contractats a empreses externes.

calendario

24 H./365 DIES

nube

SAAS

responsive

100% COMPATIBLE

Solucions COTEMSA

Eines de control

Sistema de control presencial i de compliment d’hores

Central d’incidències i/o peticions

GMAO’s

Enquestes de satisfacció

Control de qualitat

Àmbits d’actuació

Control de serveis generals

COTEMSA posa a la seva disposició els sistemes d’informació de control de serveis més avançats (mitjançant KPI, SLA i informació de valor afegit), tant en l’entorn del facilities management com en la gestió diària dels contractes de serveis generals.

Recordi que, com a entitat contractant de serveis, pot exigir la inclusió dels sistemes COTEMSA als seus propis plecs de condicions tècniques o contractes i assegurar-se, amb això, eines funcionals per controlar el grau d’execució i compliment dels serveis contractats.

control de trabajadores

Control d’aules matinals

aula matinal

La Junta d’Andalusia estableix adequadament un seguit de serveis complementaris (aula matinal i activitats extraescolars) que es poden oferir en alguns centres d’ensenyament infantil de primer i segon cicle per facilitar a les famílies la conciliació laboral.

A causa de la importància que tenen aquests serveis, es fa imprescindible disposar d’eines de control fiable sobre l’adequada assistència del personal que presta aquests serveis a tots els centres. COTEMSA li ofereix les millors solucions.

niña dibujando